• Bruken av DSC i naudsituasjonar 

      Remøy, Marius (Master thesis, 2019)
      Oppgåva er ei masteroppgåve i studiet Leiing av krevjande maritime operasjonar, og omhandlar bruken av DSC i naudsituasjonar. Statistikken og havarirapportar slår fast at mange navigatørar ikkje følgjer prosedyrar når dei ...