• A human perspective on maritime autonomy 

   Relling, Tore; Lutzhoft, Margareta; Ostnes, Runar; Hildre, Hans Petter (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   As for all of the transport segments, autonomy is gaining increasing interest by researchers and for development in the maritime industry, and introducing autonomy is expected to create new possibilities to increase ...
  • Fartøy i høy hastighet - en potensiell pytonkrise for det norske samfunnet 

   Selvaag, Simon; Ohrberg, Jon (Master thesis, 2019)
   Denne studien søker å belyse at hele det maritime miljøet, fra fritidsbåtmarkedet og helt opp til de profesjonelle aktørene, kan være i startfasen av en potensiell pytonkrise relatert til manglende kompetanse på navigasjon ...
  • Fartøy i høy hastighet - en potensiell pytonkrise for det norske samfunnet 

   Selvaag, Simon; Ohrberg, Jon (Master thesis, 2019)
   Denne studien søker å belyse at hele det maritime miljøet, fra fritidsbåtmarkedet og helt opp til de profesjonelle aktørene, kan være i startfasen av en potensiell pytonkrise relatert til manglende kompetanse på navigasjon ...
  • Fremtidens autonome ubemannede kapasiteter i Sjøforsvaret 

   Hareide, Odd Sveinung; Relling, Tore; Pettersen, André; Sauter, Alexander; Mjelde, Frode Voll; Ostnes, Runar (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Sjøforsvaret har en lang historie med å utnytte ny teknologi for å øke den operative evne. Denne artikkelen tar sikte på å gi leseren økt forståelse av hva autonomi er, og hvordan dette kan nyttiggjøres i Sjøforsvaret. ...
  • How vessel traffic service operators cope with complexity – only human performance absorbs human performance 

   Relling, Tore; Hildre, Hans Petter; Lützhöft, Margareta Holtensdotter; Ostnes, Runar (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The Vessel Traffic Services is a control system in the maritime traffic system where the VTS operators need to cope with a complex environment to contribute to safe and efficient ship movements. By using cognitive task ...
  • Simulator som beslutningsverktøy for et fremtidig trafikkbilde 

   Martinsen, Magnus; Erstad, Erlend (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven har vært en praktisk rettet oppgave, med fokus på det menneskelige perspektivet. Det har blitt benyttet simulator som hovedverktøy, for å se om den kan benyttes som et beslutningsstøtteverktøy, og ...
  • Simulator som beslutningsverktøy for et fremtidig trafikkbilde 

   Martinsen, Magnus; Erstad, Erlend (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven har vært en praktisk rettet oppgave, med fokus på det menneskelige perspektivet. Det har blitt benyttet simulator som hovedverktøy, for å se om den kan benyttes som et beslutningsstøtteverktøy, og ...