• Automatisk temainndeling 

      Reite, Toril Ormberg (Master thesis, 2006)
      I dagens informasjonssamfunn har man enkel tilgang til store mengder informasjon, dette fører ofte til at man finner mye mer informasjon enn man trenger og det blir vanskelig å finne det man leter etter. I min masteroppgave ...