• History Matching: Effekten av tilgjengelig informasjon 

      Reitan, Håvard Johnsen (Master thesis, 2012)
      En god reservoarmodell, som både representerer de statiske parameterne og strømningsegenskaper, er avgjørende for å optimalisere produksjonen fra hvilket som helst reservoar. Mye tid og krefter blir brukt til å beskrive ...