• The U.S Reorientation and European Security 

      Reinholdtsen, Elise (Bachelor thesis, 2021)
      I denne oppgaven tar jeg for meg USA pivot to Asia og hvordan deres nye strategi påvirker Europeisk forsvar og sikkerhetspolitikk. Det er flere faktorer som er med på å vise hvordan dette er et relativt komplekst spørsmål, ...