• Testrigg for Peltonturbinmodeller ved Vannkraftlaboratoriet 

      Reinertsen, Kyrre (Master thesis, 2012)
      Vannkraftlaboratoriet ønsker å bygge en testrigg for peltonturbiner som tilfredstiller kravene til IEC 60193. Den eksisterende riggen må oppgraderes og det må implementeres mulighet for måling av friksjonsmomentet. I denne ...