• Modeling of overland flow at Overvikfeltet, Trondheim 

   Svanevik, Mikkel Stensås (Master thesis, 2016)
   This thesis looks at what factors influence the hydrology of a catchment, and modeling how low impact development can be used to mitigate the effects of urbanization in a catchment through the use of PCSWMM. The catchment ...
  • Modeling of overland flow at Overvikfeltet, Trondheim 

   Svanevik, Mikkel Stensås (Master thesis, 2016)
   This thesis looks at what factors influence the hydrology of a catchment, and modeling how low impact development can be used to mitigate the effects of urbanization in a catchment through the use of PCSWMM. The catchment ...
  • Simulering av urban flom ved bruk av data fra værradar. 

   Reinemo, Petter (Master thesis, 2012)
   Urban flom forårsaket av store nedbørsmengder har et omfattende skadepotensiale. Forskning viser at det kan forventes en økt frekvens av tilfeller med store nedbørsmengder i Norge i fremtiden, som øker risikoen for urban ...