• Asset Management 

      Rein, Anne Thormodsen (Master thesis, 2011)
      «Asset Management», eller ressursstyring, er en systematisk prosess for å styre og forvalte alle eiendeler og ressurser som tilhører en virksomhet. For industribedrifter kan dette være eksempelvis maskiner, utstyr, lokaler, ...