• Bruk av pseudonymiseringsteknologi i nasjonale registre 

      Refsdal, Eirik (Master thesis, 2007)
      Denne oppgaven handler om å identifisere problemer av teknisk art som er til hinder for etablering av nasjonale, pseudonyme helseregistre. For å få en mest mulig komplett oversikt over disse problemene har jeg valgt å ...