• Fysisk aktivitet for rusavhengige - en kvalitativ studie 

   Johansen, Kristoffer; Redzovic, Skender Elez (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Denne artikkelen handler om hvordan brukere opplever fysisk aktivitet som et tiltak mot rusavhengighet. Datamaterialet ble innhentet ved hjelp av fem semistrukturerte intervjuer. Systematisk tekstkondensering (STC) ble ...
  • Sykepleieres opplevelse og mestring i møte med dødsfall på sykehjem 

   Uwizera, Ariane; Redzovic, Skender Elez (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Bakgrunn: Antall eldre i Norge er økende, og stadig flere benytter seg av sykehjemsplass. Utviklingen fører til at stadig flere eldre dør på sykehjem. Denne studiens hensikt er å gi innsikt i hvordan dødsfall oppleves av ...