• Optimale bud for en vindkraftpark 

      Ravnaas, Kristian Wiik (Master thesis, 2009)
      Formålet med denne masteroppgaven er å utvikle, implementere og teste en algoritme for optimale bud i Elspot for en gitt vindkraftpark. Bakgrunnen for dette er innføring av nytt prissystem for balanseavregning i ...