• Sikkerhetskrav til entreprenører ved transportarbeider på og ved veg 

      Ravna, Pål Håvard (Master thesis, 2017)
      Gjennom en dokumentanalyse av Statens vegvesens dybdeanalyser fra dødsulykker i trafikken framkom det at aktører som var involvert i arbeider på og ved veg sjelden ble nærmere gransket utover de direkte involverte trafikantene. ...