• Hvordan kan utvidet virkelighet (AR) benyttes i vegprosjekter? 

      Raunholm, Marius (Master thesis, 2019)
      Bruk av 3D-modeller, fagmodeller og BIM i samferdselsbransjen har økt voldsomt de seneste år, og det er nå en selvfølge å benytte seg av disse planleggingsmetodene. Dette har medført en redusering av prosjekteringsfeil, ...