• The role of paperwork in building up maritime competence in Brazil 

      Rasmussen, Maria-Fernanda (Master thesis, 2021)
      Bakgrunn: Denne avhandlingsstudien har tatt for seg mange studier der forskere har utforsket papirarbeidseffektene i sjøfolks forestilling om sjømannskap. Ikke desto mindre ble alle studiene som er vurdert i denne oppgaven ...