• Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak 

   Evensen, Sigurd; Saltvedt, Ingvild; Ranhoff, Anette Hylen; Myrstad, Marius; Myrstad, Christian; Mellingsæter, Marte; Wang-Hansen, Marte Sofie; Neerland, Bjørn Erik (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   BAKGRUNN Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass. Kognitiv svikt av andre årsaker er også vanlig ...
  • Interdisciplinary care of hip fractures: Orthogeriatric models, alternative models, interdisciplinary teamwork 

   Ranhoff, Anette Hylen; Saltvedt, Ingvild; Frihagen, Frede Jon; Ræder, Johan; Maini, Sameer; Sletvold, Olav (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Hip fractures are common among older people, and the prognosis is serious in terms of mobility, independence in daily life activities, and cognition, with 42% of patients never achieving the same function as before the ...