• Erfaringsoverføring i byggebransjen 

      Randmæl, Tim (Master thesis, 2011)
      Masteroppgaven omhandler Erfaringsoverføring i byggebransjen. Temaet er i hovedsak valgt ut i fra dets aktualitet, ettersom manglende erfaringsoverføring er en velkjent utfordring i bransjen. Det er i tillegg knyttet egen ...