• "Rational Madman?" 

      Ramstad, Sverre (Master thesis, 2020)
      Selv om Nord Korea har blitt mer og mer diplomatisk og økonomisk isolert, så har de holdt fast på å utvikle og bygge atomvåpen. Nord Korea krisen 2017-2018 er bare den siste av en lang rekke kriser på den Koreanske Halvøy. ...