• Mentalisering og Miljøterapi 

      Ramsøy-Halle, Pål (Bachelor thesis, 2020)
      Barn som har opplevd traumatiske hendelser kan erfare at verden oppleves uhåndterlig og truende. Usikkerhet og engstelse kan føre til at barnet betrakter seg selv som et individ uten tilhørighet og fotfeste i en verden som ...