• Elevers motivasjon og bruken av anmerkninger i skolen 

      Rakstang, Anne Lea (Bachelor thesis, 2019)
      I denne oppgaven ønsker jeg å komme med et bidrag til feltet elevers motivasjon og bruken av anmerkninger i skolen. For å gjøre dette prøver jeg å finne svar på problemstillingen ” På hvilke måter påvirkes elevers motivasjon ...