• Imaging of Subsurface Injectite Structures 

   Estenstad, Ådne Gimse (Master thesis, 2019)
   Arbeidet i denne masteroppgaven har fokusert på seismisk avbildning av injektittstrukturer. Disse strukturene har en ikke-uniform geometri som kan gjøre avbildning utfordrende. Interesseområder for denne masteroppgaven inkluderer; ...
  • Seismic wave modelling on GPU clusters 

   Pedersen, Anders Solberg (Master thesis, 2019)
   Vi utvikler et program for å simulere seismiske bølger på GPU-klynger ved hjelp av CUDA og MPI. Ved å bruke spektralelementmetoden til å løse den elastiske bølgelikningen i 3D kan problemet paralleliseres og løses effektivt. ...
  • Three Dimensional Elastic Full Waveform Inversion 

   Raknes, Espen Birger (Doctoral thesis at NTNU;2015:212, Doctoral thesis, 2015)
   The full waveform inversion (FWI) method is a technique for estimating subsurface elastic parameters using inverse theory. FWI is formulated as an optimization problem that seeks to minimize the dissimilarities between ...
  • Towards Fine-Grained Dynamic Tuning of HPC Applications on Modern Multi-Core Architectures 

   Sourouri, Mohammed; Raknes, Espen Birger; Reissmann, Nico; Langguth, Johannes; Hackenberg, Daniel; Schöne, Robert; Kjeldsberg, Per Gunnar (Chapter, 2017)
   There is a consensus that exascale systems should operate within a power envelope of 20MW. Consequently, energy conservation is still considered as the most crucial constraint if such systems are to be realized. So far, ...