• Reservoir Charecterization Based on S Waves Singularity directions 

      Rahnamay Moghaddam, Borhan (Master thesis, 2024)
      Reservoarkarakterisering er avgjørende for styring av hydrokarbonreservoarer. Nylige fremskritt legger vekt på verdien av å inkorporere skjæringsbølger, spesielt ved analyse av singularitetsretninger – retninger med unik ...