• Innvirkning av frost på grunne overvannsystemer 

      Rafdal, Asbjørn (Bachelor thesis, 2019)
      Tradisjonelt håndteres overvannet ved å legge overvannsledninger på frostfri dybde som er tilknyttet slukrister på overflaten. Ettersom dette er kostbart og tidkrevende har de økte overvannsmengdene som følge av klimaendringer ...