• SkyHiGh I/O: ytelsesvurderinger og beste praksis for I/O SkyHiGh 

      Bakken, Eirik; Raassum, Erik (Bachelor thesis, 2012)
      NORSK: Nettskyteknologien og virtuelle maskiner er blitt «allemannseie» i dataindustrien og øker stadig i popularitet. Nå kan man leie tjenester (virtuelle maskiner for eksempel) fra offentlige nettskyer eller sette opp ...