• Forebygge postoperativt delirium 

      Naustenget, Kamilla; Røyset, Vibeke Sylte (Bachelor thesis, 2022)
      Bakgrunn: Av pasienter som gjennomgår ett kirurgisk inngrep er det mellom 11-42% som utvikler postoperativt delirium. Postoperativt delirium er assosiert med en økt mortalitet på 25-33%. Postoperativt delirium kan ha store ...