• Urban wind at the Gløshaugen campus 

      Røstum, Simen Havneraas (Master thesis, 2019)
      En modell av Gløshaugen campus skalert 1: 320 ble opprettet for å evaluere vindforholdene på Gløshaugen for å utvikle og validere en numerisk modell. For å undersøke vindforholdene ble det brukt røyk og korn for visualisering ...