• Real Asset Returns during Different Inflationary Regimes 

      Røsseland, Christina Jeanette Davidsen (Master thesis, 2022)
      I denne avhandlingen analyserer jeg den historiske realavkastningen til en rekke aktiva og investeringsstrategier i ulike inflasjonsregimer basert på data fra USA. Først separerer jeg inflasjonsregimene basert på det ...