• Demokratisk deltakelse i Norge 

      Rørvik, Mia Langeland (Master thesis, 2019)
      Nedgangen i valgdeltakelse og den simultane økningen i direkte aksjon i vestlige, moderne demokratier har vært gjenstand for mye fokus i deltakelses- og demokratilitteraturen, og det er etablert at i det minste noe av ...