• En nyliberal ideologi = ulike svar Hva tenker lærerne? 

      Rørmark, Julie Wågan (Bachelor thesis, 2019)
      Denne bacheloroppgaven tar for seg den nyliberale utdanningspolitikken, sett i sammenheng med skolens doble oppdrag. Oppgaven belyser noen motstridende formuleringer i ulike styringsdokumenter som skolen og lærerne skal ...