• Methods in Uncertain Multi-Objective Optimization 

      Rønold, Axel Henæs (Master thesis, 2021)
      Vi starter oppgaven med å diskutere konsepter for effektivitet for multi-objektive optimaliseringsproblemer med usikkerhet ved å bruke forskjellige ordrerelasjoner for sett. Til sammen diskuterer vi fire forskjellige ...