• Trafikkulykkesmønstre og Ulykkesrisiko i Grenland 1999-2011 

   Rønningen, Fredrik (Master thesis, 2013)
   The topic for this master thesis is road traffic accidents and risk behavior in road traffic in Grenland between 1999 and 2011. The purpose of the thesis is to investigate patterns of road accidents in Grenland and search ...
  • Verdsettelse av Austevoll Seafood ASA 

   Helsingeng, Astrid; Jónsdóttir, Ólöf; Lund, Jørgen; Rønningen, Fredrik (Bachelor thesis, 2020)
   Formålet med oppgaven er å verdsette markedsverdien av Austevoll Seafood AS. Vi har estimert en aksjekurs som vi sammenligner mot virkelige kursen på Oslo børs og kommer med en handlingsstrategi. Oppgaven er bygget opp ...