• Evaluation of a Scenario-Based approach to Systems Engineering 

      Rønning, Kristoffer Berg (Master thesis, 2019)
      Den økende forekomsten av kompleksitet i tekniske systemer krever godt samspill mellom de involverte interessentene. Industrielt systemdesign (systems engineering) er en tverrfaglig tilnærming til utvikling av balanserte ...