• Hva mer driver boligprisene? 

      Rønning, Carsten Fredrik (Master thesis, 2009)
      Boligprisene vies stor oppmerksomhet i Norge. Dette kommer trolig av at en høy andel av den norske befolkning eier sin egen bolig og at dette eierskap normalt representerer deres største økonomiske investering. Videre ...