• Beregningsregler i Eurokode 2 

      Rønning Johansen, Adam (Master thesis, 2021)
      Det pågår for tiden et revisjonsarbeid av Eurokode 2 og det endelige utkastet skal være klart i 2023. I denne oppgaven er tema som omhandler detaljering studert, da henholdsvis forankring og gjennomlokking. Siden reglene ...