• State Estimation of a Multi-Rotor Wind Turbine 

      Rønnestad, Erik Ramsland (Master thesis, 2020)
      Storskala Multi-Rotor Turbiner (MRT) for elektrisk kraftproduksjon introduserer nye utfordringer med hensyn til levetiden til støttestrukturen. Vestas Control Challenge fasiliterer utviklingen av avanserte belastningsreduserende ...