• Fuktforhold i kjellervegger av betong under grunnvannstand 

      Rønnes, Tuva Jakobsen (Master thesis, 2015)
      I denne oppgaven er betongens tetthetsparametere studert, med hensikt å få bedre innsikt i fuktforholdene i kjellervegger under grunnvannstand mot klimatiserte rom. Betongsammensetninger med B35M45- og B45MF40 SV40-kvaliteter, ...