• Vurdering av minstevannføringsslipp i Årdalselva 

      Rønne, Pia (Master thesis, 2020)
      Regulering av vassdrag endrer de hydrologiske forutsetningene for dannelse av is. Når vann blir ledet bort fra vassdraget, blir det satt et krav om minstevannføring i elva som må overholdes. For Årdalselva i Rogaland er ...