• Relasjon mellom relativ alderseffekt og self-efficacy i fotball 

      Røland, Joakim (Master thesis, 2022)
      Denne oppgavens hovedtema vil omhandle relasjonen mellom relativ alderseffekt og self-efficacy i fotball. Oppgaven vil da benytte hovedteoriene self-efficacy og relativ alderseffekt for sitt teoretiske perspektiv. Studien ...