• Bruk av vindhastighetsderivater for en norsk energiprodusent 

      Røkkum, Kari Smisetfoss; Myrvang, Lisa Bakken (Master thesis, 2019)
      Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvilken effekt sikring av volumetrisk risiko har på driftsresultatet til en norsk kraftprodusent, ved bruk av værderivater. Effekten er vurdert basert på endringer i volatiliteten ...