• Energikrisen i Europa og det norske kraftmarkedet 

   Belsnes, Michael Martin; Bjørndal, Mette; Elverhøi, Anders; Espegren, Kari Aamodt; Fæhn, Taran; Jaehnert, Stefan; Kjølle, Gerd Hovin; Korpås, Magnus; Marstein, Erik Stensrud; Røkke, Petter Egil; Sandberg, Nina Holck; Tande, John Olav Giæver; Thiis, Thomas Kringlebotn; Winther, Tanja; Inderberg, Tor Håkon Jackson (NTNU Rapport 429810, Research report, 2023)
   Dette notatet oppsummerer en serie workshoper som ble organisert våren 2022 av FME-sentrene NTRANS, CINELDI, ZEN, HighEFF, Include, NorthWind og HydroCEN, sammen med NTVA og DNVA. Ved noen workshoper ble flere partnere ...
  • Innovasjonsarbeid i FME-ene, mars 2020 

   Gustavsen, Arild; Kvellheim, Ann Kristin; Medbø, Eirik Gjelsvik; Tomasgard, Asgeir; Coldevin, Grete Håkonsen; Kjølle, Gerd Hovin; Bergmann-Paulsen, Jonas; Brende, Hege; Claussen, Ingrid Camilla; Røkke, Petter Egil; Størset, Sigmund Østtveit; Mølnvik, Mona J.; Haug, Halvard; Marstein, Erik Stensrud (Research report, 2020)
   Fra innledningen. FME ZEN er et senter for miljøvennlig energi som skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder – løsninger som bidrar til at nullut-slippssamfunnet kan realiseres. FME ZEN skal vare i åtte ...