• Budsjettapplikasjon 

   Drevland, Per Arne; Dragerengen, Kristian; Nilsen, Per-Kristian; Tøn, Jardar (Bachelor thesis, 2016-08-23)
   Mange unge mennesker i Norge har problemer med sin privatøkonomi. På oppdrag fra Totens Sparebank har vi utviklet en mobil budsjettapplikasjon for å bidra med en løsning til dette problemet. Denne rapporten beskriver ...
  • En case-studie på bruk av rotårsaksanalyse innen informasjonssikkerhet 

   Huse, Thomas Havnegjerde; Nyblom, Philip Brugmans; Søgnen, Ole Martin; Theien, Fredrik Løvaas (Bachelor thesis, 2018)
   Vanlig tilnærming til informasjonssikkerhetsstyring er gjennom risikostyring og hendelseshåndtering. Rotårsaksanalyse (RCA) skiller seg fra disse ved å gå i dybden på problemet og fjerne det ved rota. Siden denne tilnærmingen ...
  • FRIDA App 

   Helgås, Kjetil Wilhelmsen; Hestem, Yngve Jarand Kjelgum; Jærnes, Jørgen (Bachelor thesis, 2019)
   FRIDA appen skal erstatte og forbedre en allerede eksisterende app og gjøre det lettere for frivillige og ansatte å bruke FRIDA i hverdagen. Systemet FRIDA består i forkant av oppgaven av flere moduler, blant annet en ...
  • Småviltrapportering 

   Nybø, Lars Johan; Kristensen, Linn-Hege; Godejord, Jaran (Bachelor thesis, 2018)
   Målet for denne oppgaven har vært å forenkle jegernes hverdag ved å gi dem en mobilapplikasjon som kan benyttes som et samlet sted for rapportering av småvilt. I tillegg har forvalterne fått et intuitvt grensesnitt for ...
  • Spillerstatus 

   Bognøy, Johanne; Fossum, Cecilie Urdahl; Johansen, Amund (Bachelor thesis, 2019)
   I idretten er en del av jobben til trenere å holde oversikt over spillerne sine og til enhver tid vite hvem som er skadet. Idrettsmedisinere må holde oversikt over klientene sine og koordinere med kolleger og klienter. Med ...
  • Spillerstatus 

   Bognøy, Johanne; Fossum, Cecilie Urdahl; Johansen, Amund (Bachelor thesis, 2019)
   I idretten er en del av jobben til trenere å holde oversikt over spillerne sine og til enhver tid vite hvem som er skadet. Idrettsmedisinere må holde oversikt over klientene sine og koordinere med kolleger og klienter. Med ...
  • Studenters opplevelse av egen og andres bruk av bærbar datamaskin i forelesninger 

   Leiknes, Halgeir; Volden, Frode Strand; Røise, Tom (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Denne studien har sett nærmere på studenters bruk av egen bærbar datamaskin (heretter kalt PC) i en forelesningssituasjon. Vi har sett på studenters begrunnelse for bruk og faktiske anvendelse av PC. Studien ble gjennomført ...
  • Viten i senter 

   Granberg, Steffen; Opphus, Steinar; Slettum, Ole André (Bachelor thesis, 2017)
   I en moderne verden er det viktig å være oppdatert på teknologi og mobilapplikasjoner er veldig populære. Vitensenteret kom til oss med et ønske om å utvikle mobilapplikasjoner som kunne gi brukeropplevelsen på Vitensenteret ...