• Korleis redusere matsvinn ved hjelp avinformasjonsteknologi 

      Røed, Svein Arne (Bachelor thesis, 2020)
      Eg ønska meg eit verktøy for å redusere matsvinn og betre utnytte den maten eg allereie hadde. Alt-for ofte vart meir mat handla inn på grunn av oppskrifter, impulsar eller ønsker, heller enn å brukedet som var tilgjengeleg. ...