• Digitaliseringsstrategier i helsevesenet 

   Hagström, Kajsa; Røe, Jon Anders (Master thesis, 2021)
   I Helse-Norge jobber man mot det overordnede målbildet om én innbygger – én journal, og for å realisere målbildet jobbes det med forskjellige tiltak både regionalt og nasjonalt. For å gjennomføre disse tiltakene har man ...
  • Digitaliseringsstrategier i helsevesenet 

   Hagström, Kajsa; Røe, Jon Anders (Master thesis, 2021)
   I Helse-Norge jobber man mot det overordnede målbildet om én innbygger – én journal, og for å realisere målbildet jobbes det med forskjellige tiltak både regionalt og nasjonalt. For å gjennomføre disse tiltakene har man ...