• Analyse av sammenhenger mellom MWD-data og bergmekaniske parametre 

      Rødseth, Marianne K (Master thesis, 2013)
      Measurement While Drilling (MWD) benyttes i dag i de fleste tunnelprosjektene som er under driving i Norge. Det er et system som benytter responsen fra boreprosessen for å tolke hardhet, oppsprekking og vann i bergmassen ...