• Risk communication in relation to an imminent rockslide and tsunami 

      Rød, Sverre Kjetil (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2013:147, Doctoral thesis, 2013)
      Det å leve med fare for ras og flodbølge. Konsekvenser for risikokommunikasjon Et mulig fjellskred fra Åknes på Sunnmøre kan i verste fall føre til at 54 mill. m3 stein faller i fjorden og skaper en flodbølge. Opp mot ...