• Konsekvenser i det norske nettet ved realisering av SydVest-linken 

      Ræder, Nils Magnus (Master thesis, 2010)
      Denne rapporten tok sikte på å utforske hvilke konsekvenser SydVest-linken kan få i det norske nettet, og spesielt på hvilke konsekvenser den vil gi for den totale overføringskapasiteten i haslesnittet.Resultatene viser ...