• Towards Smarter Buildings - An IoT Maturity Index Approach 

      Quinn, Christer N A (Master thesis, 2021)
      Tingens Internet (IoT) har potensialet til å transformere bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE) og ta den inn i en ny epoke av bygg, smarte bygg. Smarte bygningsstyringssystemer skiller seg fra tradisjonelle ...