• Prøveforstyrrelse: effekt av lagring på siltig leire fra Skien 

      Quarsten, Ole Johan (Master thesis, 2016)
      Kontroll på elementer som fører til påvirkning av egenskaper til jordprøver er viktig innen geoteknikk. De fleste geotekniske beregninger og vurderinger baserer seg på parametere fra laboratorieundersøkelser utført på ...