• Det engstelige barnet i akuttmottaket 

      Skogen, Stine; Putten, Anne Lene (Bachelor thesis, 2015)
      NORSK: Bakgrunn: Sykepleiere er pålagt å ha nødvendig kunnskap for å ivareta barnets grunnleggende behov. Til tross for dette vises det at stress og angst hos barn er vanlig i møtet med sykehuset. Dette grunnet smerter, ...