• Deep Learning on 3D Feature Descriptors 

      Puente, Philip Øygarden (Master thesis, 2020)
      I de siste årene har 3D-figur data blitt lettere å få tak i, delvis grunnet kommersielle sensorer og utbredt bruk av 3D-printere. Det er derfor ønskelig å ta i bruk dyp-læringsmetoder, som har vist seg å være anvendbare ...