• Ei verksemd frå A til Å. 

      Prestegård, Borghild (Master thesis, 2020)
      Utgangspunktet for denne studien er leiarar sine subjektive erfaringar med omstilling i hjørnesteinsbedrifter, og korleis handteringa kan sjåast i samanheng med organisasjonskultur. Totalt har fire leiarar innanfor same ...